Кат
Катто
Чалуу

Сиз үчүн
иштей турган
инвестициялар

Брокердик
тейлөө

Баалуу кагаздар боюнча бүтүмдөрдү каттоо
Кардарлардын баалуу кагаздарды сатып алууга багытталган акча каражаттарын эсепке алуу жана сактоо
Уюштурулган жана биржадан тышкаркы
рыноктордо баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу кызматтары

Инвестициялык консалтинг

Рынокту талдоо – учурдагы позициялардын, потенциалдуу катышуучулардын - инвесторлордун жана тапшырык ээсинин каржылык жана башка талаптарын изилдөө
Баалуу кагаздарга инвестиция салуу боюнча кеп-кеңеш берүү
Жеткиликтүү болгон бардык инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдүн инвестициялык-каржылык консалтинги

Крипто
инвестициялар

Криптовалюталарды алуу жана сатуу боюнча кызматтар
VIP тейлөө
ТОП-20 популярдуу криптовалюта жеткиликтүү
Корпоративдик каржы

Андеррайтинг, чыгарылган
баалуу кагаздарды: акцияларды
облигацияларды жайгаштыруу:

Корпоративдик каржы — каржылоо булактарына, корпорациялардын капиталынын түзүмүнө, менеджерлердин акционерлер үчүн фирманын наркын жогорулатууга багытталган иш-аракеттерине, жана да каржы ресурстарын бөлүштүрүү үчүн колдонулуучу ыкмаларга жана талдоого байланыштуу болгон каржы тармагы
Биз жөнүндө
«Ориент Кэпитал» — баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу
«Ориент Кэпитал» 2006-жылдын апрель айында КМШ өлкөлөрүнүн баалуу кагаздар рыногунун алдыңкы оюнчуларынын катышуусунда түзүлгөн жана аталган чөйрөдө кызматтардын кеңири түрлөрүн көрсөтүү менен, баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу болуп саналат. Биз суроо-талаптарга жооп берүү үчүн тез жана сапаттуу тейлөөгө басым жасайбыз жана биздин кардарлардын күтүүлөрү
Биз кардарларыбыздын мүдөөлөрүн жана күтүүлөрүн канааттандыруу үчүн, ылдам жана сапаттуу тейлөөгө көңүл бурабыз. Ар бир кардардын каржылык көйгөйлөрүн чечүү жана анын өзгөчөлүгүн баса белгилөө үчүн, алардын ар бирине жекече мамиле жасайбыз
Баалуу кагаздар рыногундагы ишмердүүлүгүнүн алгачкы жылындагы бүтүмдөрдүн көлөмү 100 000 000 сомдон бир аз азыраак болгон
2008-жылы «Ориент Кэпитал» компаниясы «Кыргыз фондулук биржа-сында» 517 млн сомдон ашык суммага бүтүмдөрдү ишке ашырган

Брокердик
тейлөө

Баалуу кагаздар боюнча бүтүмдөрдү каттоо
Уюштурулган жана биржадан тышкаркы рыноктордо
баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу кызматтары
Кардарлардын баалуу кагаздарды сатып алууга
багытталган акча каражаттарын эсепке алуу жана сактоо

Инвестициялык консалтинг

Жеткиликтүү болгон бардык инвестициялык мүмкүнчүлүк-
төрдүн инвестициялык-каржылык консалтинги
Баалуу кагаздарга инвестиция салуу боюнча
кеп-кеңеш берүү
Рынокту талдоо – учурдагы позиция-лардын, потенциалдуу
катышуучулардын - инвесторлордун жана тапшырык ээсинин
каржылык жана башка талаптарын изилдөө

Крипто
инвестициялар

VIP тейлөө
ТОП-20 популярдуу криптовалюта жеткиликтүү
Криптовалюталарды алуу жана сатуу боюнча кызматтар
Корпоративдик каржы — каржылоо булактарына, корпорациялардын капиталынын түзүмүнө, менеджерлердин акционерлер үчүн фирманын наркын жогорулатууга багытталган иш-аракеттерине, жана да каржы ресурстарын бөлүштүрүү үчүн колдонулуучу ыкмаларга жана талдоого байланыштуу болгон каржы тармагы
Корпоративдик каржы

Андеррайтинг, чыгарылган
баалуу кагаздарды: акцияларды
облигацияларды жайгаштыруу:

Баалуу кагаздар рыногундагы ишмердүүлүгүнүн алгачкы жылындагы бүтүмдөрдүн көлөмү 100 000 000 сомдон бир аз азыраак болгон
Биз кардарларыбыздын мүдөөлөрүн жана күтүүлөрүн канааттандыруу үчүн, ылдам жана сапаттуу тейлөөгө көңүл бурабыз. Ар бир кардардын каржылык көйгөйлөрүн чечүү жана анын өзгөчөлүгүн баса белгилөө үчүн, алардын ар бирине жекече мамиле жасайбыз.
Биз жөнүндө
«Ориент Кэпитал» — баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу
«Ориент Кэпитал» 2006-жылдын апрель айында КМШ өлкөлөрүнүн баалуу кагаздар рыногунун алдыңкы оюнчуларынын катышуусунда түзүлгөн жана аталган чөйрөдө кызматтардын кеңири түрлөрүн көрсөтүү менен, баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу болуп саналат. Биз суроо-талаптарга жооп берүү үчүн тез жана сапаттуу тейлөөгө басым жасайбыз жана биздин кардарлардын күтүүлөрү
2008-жылы «Ориент Кэпитал» компаниясы «Кыргыз фондулук биржа-сында» 517 млн сомдон ашык суммага бүтүмдөрдү ишке ашырган
Жаңылыктар
Биздин кардарлар
AML политикасы ПОД/ФТ
Биз менен байланышыңыз
Брокердик ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн Серия ЦБ № 0079 2008-жылдын 9-октябрында берилген. Аракет мөөнөтү чектөөсүз
© 2023 Orientcapital.kg
© 2023 Orientcapital.kg
Брокердик ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн Серия ЦБ № 0079 2008-жылдын
9-октябрында берилген.
Аракет мөөнөтү чектөөсүз.
AML политикасы ПОД/ФТ
Биз менен байланышыңыз